Botanikai túra Visegrádon

    Az ország egyik legismertebb, legnépszerűbb kirándulóhelyére, Visegrádra hívlak benneteket egy kis túrára.
    Kevesek számára ismert, hogy Visegrád a történelmi emlékek mellett védett természeti értékekben, főként növényfajokban igen gazdag, ezért kirándulásunk során nézzünk körül, mit kínál nekünk a terület. Botanikai túrára legalkalmasabb a május közepétől június közepéig tartó időszak. Ekkor elcsíphetjük azt az időpontot, amikor még nem kaszálták le a nagy kiterjedésű réteket, így teljes virágpompában gyönyörködhetünk.
    Célszerű a Budapest-Szentendre-Esztergom menetrendszerinti busszal kijönni Visegrádra, és a hajóállomásnál leszállni. Kis emelkedővel felsétálunk a Salamon-tornyon át a Sibrik-dombra. Elérve a panoráma autóutat, ezen is folytathatjuk a Kis-Villám felé utunkat, én mégis az erdőn keresztül húzódó aszfaltozott gyalogutat ajánlom. Az út tölgyesen és szurdokerdőn vezet keresztül. Körülbelül egy kilométer erdei séta után ki is érünk az első, védett növényekben gazdag területre, a Kis-Villámra. Sétáljuk körbe a kitaposott (és mindenféle jelzéstől mentes) úton a hegyet!
    Igen mozaikos elrendezésű, füves-bokros helyen haladunk. Nagy területet borít a hosszúlevelű árvalányhaj (Stipa tirsa). Vékony levelei között virít egy-egy lila virágú agárkosbor (Orchis morio), termetes méretű bíboros kosbor (Orchis purpurea), finom megjelenésű árlevelű len (Linum tenuifolium), sárga, repcére emlékeztető magyar repcsény (Erysimum odoratum), tarka nőszirom (Iris variegata). Jóval gyakrabban pillanthatjuk meg a nagy pacsirtafüvet (Polygala major), amelynek rózsaszín virága valóban egy kiterjesztett szárnyú madárra hasonlít. A hegycsúcs felé közeledve az erdőszegélyben találkozhatunk a nagyezerjófűvel (Dictamnus albus). Ha közelről akarjuk megszemlélni, igencsak vigyázzunk a környékén élő, hosszú, fűszálszerű levelei közt megbúvó pázsitos nőszirom (Iris graminea) barackillatú virágaira. A csúcsra érve egy ideig erdőben vezet tovább az utunk. Mielőtt kilépnénk az árnyékból, nézzünk körül az ösvény mellett, hátha rábukkanunk a fehér madársisak (Cephalanthera damasonium) néhány példányára.
    A kis-villámi körútról az Erdészek Barátság Parkjában térünk le. A parkot különböző erdőgazdaságok, erdészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények által kihelyezett faragott kopjafák népesítik be. A füves lejtőn mindig lefelé haladva - kis árokugrás után - széles, mészkőmurvával leszórt és kék háromszöggel jelzett útra érünk. Ez vezet minket a Boglárka-forráshoz. A forrás környéki réteken, erdő szegélyében a sárga, gerberaszerű magyar zergevirág (Doronicum hungaricum), valamint egy újabb orchideaféle, a Magyarországon viszonylag ritka füles kosbor (Orchis mascula ssp. signifera) néhány példányát figyelhetjük meg. A fahídon átkelve elbúcsúzunk a turistaútjelzéstől és a széles úttól. A tölgyesen keresztül enyhe emelkedővel ösvény vezet a Dorottya-kútig. Kis kitérővel a Nádas-tó partjára érünk. Itt - a névvel ellentétben - széles- és keskenylevelű gyékény (Typha latifolia és T. angustifolia) él.
    A Dorottya-kúttól jobbra indulva hamarosan meglátjuk a Mogyoróhegy Étterem barna faépületét. Innen a kék háromszög jelzésen folytatjuk az utat, virágpompájukban mutatkozó kaszálóréteken keresztül. Májusban még találhatunk itt agárkosbort, vigyáznunk is kell minden lépésünkre, hiszen a réten lépten-nyomon beléjük botlunk. Közben meglátogathatjuk az Erdei Művelődés Házát is, a Pilisi Parkerdő Rt. oktatóközpontját.
    A kaszálón szerencsésen átkelve újra erdőben járunk, immár a Nagy-Villám oldalában. Itt kezdetben egy közel 150 éves, felújítás alatt álló tölgyesben sétálunk, majd egy balkanyar után (még mindig a kék háromszögön vagyunk) girbegurba, alacsony törzsű virágos kőrisből (Fraxinus ornus), csertölgyből (Quercus cerris), molyhos tölgyből (Quercus pubescens) álló bokorerdőbe érünk. Az utat helyenként a sárga, pillangós virágú pilisi bükköny (Vicia sparsiflora) szegélyezi.
    Ha kiértünk a panoráma útra, a kevésbé fáradtak tehetnek egy kitérőt az út túloldalán kezdődő fekete-hegyi körúton (táblákkal jelezve). Itt hatalmas kiterjedésű, cserjésekkel szegélyezett kaszálórétek találhatók.
    Aki vállalja a kis kitérőt, újra gyönyörködhet a magyar zergevirág, az agárkosbor, a pázsitos nőszirom csodálatos példányaiban, s egy új fajjal, a vajsárga, pillangós virágú magyar lednekkel (Lathyrus pannonicus) is találkozhat.
    A körút végigjárása után újra jelzett úton, de most már az országos kék túra jelzésén közelítjük meg a Fellegvárat. A kissé sötét gyertyánoson áthaladva egy korhadékbontó, hússzínű orchideaféle: a madárfészek (Neottia nidus-avis) néhány példányára bukkanhatunk. Hamarosan megérkezünk a Fellegvárhoz. Innen a kék jelzésen maradva a Kálvária-dombon folytatjuk utunkat. Bár az út lejtős, mégis a lassú haladást ajánlom. Az út mentén ezrével virít a nagyezerjófű - sajnos ezt mások is észreveszik, és emlékbe hazaviszik, ha nem dobálják el még Visegrád területén, de ezt a viselkedést azt hiszem, ismerjük. A környéken csak itt található a selymes boglárka (Ranunculus illyricus), finom szőrrel borított levélkéiről lehet felismerni ezt a sárga virágú növényt. A jó szeműek biztos felfedezik a bokrok alatt élő, májusban még lila színben virágzó, júniusban már termést érlelő, júdáspénze néven is ismert répás holdviolát (Lunaria annua ssp. pachyrrhiza).
    A sok látnivaló után szinte észre sem vesszük, és leértünk Visegrád központjába. A turistaút "végpontja" egy kellemes helyre, a Présház Büfé kerthelyiségébe vezet. Ezután busszal-stoppal-komppal lehet elhagyni e csodás helyet.
    Kedvcsinálónak szánt útleírásomban csak néhány védett növényt emeltem ki, természetesen az itteni növényvilág jóval gazdagabb. Érdemes megnézni!
Békefiné Moór Györgyi