Dunakanyar vízimadár-monitoring 1999/2000.

    A Pest Környéki Madarász Kör (PKMK) elszánt aktív tagjai immár a hatodik szezonban végeztek megfigyeléseket a Duna Esztergom-Budapest közötti szakaszán.
    Jelen írás ezen a hetven folyamkilométeren (1720-1650 fkm.) havonta egy alkalommal lezajlott, időben pontosan összehangolt munkának az összefoglalása. Említést érdemel, hogy emellett a Dunán számos kiegészítő vizsgálatot is folytattunk, pl.: heti egyszeri bejárást a Vác-Göd (1680-1670 fkm.) szakaszon, stb.
    Sajnos az időjárási és vízállási anomáliák most sem kíméltek: a szélsőségek egyike-másika a szinkronok napján is éreztette hatását (pl.: márciusban). Ezeknek köszönhetően a megfigyelt összegyedszám (26.289) alul maradt a tavalyihoz (29.240) képest. A fajszámot (33) tekintve sem sokkal jobb a helyzet: az előző évekhez képest (32) éppen magasabb, a tavalyinál (41) viszont jóval alacsonyabb.


Vízimadár egyedszámok az egyes szezonok hónapjaiban (1994-2000.)

    A hagyományokhoz híven táblázatban foglaltam össze az egyes hónapokban látott fajok egyedszámait, feltüntetve az előző szezonhoz képest történt változást is.


 
1999/2000.
November
December
Január
Február
Március
Északi búvár G. stellata
?
-
?
1
-
-
-
-
-
-
Sarki búvár G. arctica
?
4
-
-
-
-
-
-
-
-
Kis vöcsök T. ruficollis
?
47
?
164
?
107
?
15
?
4
Búbos vöcsök P. cristatus
?
8
?
2
?
10
?
2
?
12
Kárókatona Ph. carbo
?
824
?
567
?
396
?
219
?
85
Kis kárókatona Ph. pygmaeus
-
-
?
1
?
2
?
-
?
-
Szürke gém A. cinerea
?
26
?
20
?
18
?
6
?
3
Nagy kócsag E. alba
-
-
?
-
?
1
-
-
-
-
Bütykös hattyú C. olor
?
19
?
36
?
128
-
38
?
-
Nyári lúd A. anser
-
-
-
-
?
1
?
14
?
-
Vetési lúd A. fabalis
?
14
?
58
?
-
?
47
?
-
Tőkés réce A. platyrhynchos
?
2.278
?
5.708
?
3.292
?
1.370
?
154
Csörgő réce A. crecca
?
77
?
42
?
37
?
-
?
-
Nyílfarkú réce A. acuta
?
1
?
3
?
-
?
-
-
-
Kendermagos réce A strepera
?
1
-
-
?
1
?
-
?
-
Barátréce A. ferina
?
4
?
145
?
322
?
71
?
105
Kontyos réce A.. fuligula
?
45
?
264
?
702
?
303
?
92
Cigányréce A. nyroca
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Hegyi réce A. marila
-
-
?
1
?
33
?
44
?
10
Jegesréce C. hyemalis
-
-
-
-
?
3
?
3
?
2
Füstös réce M. fusca
-
-
?
3
?
8
-
-
?
3
Kerceréce B. clangula
?
37
?
890
?
2.357
?
661
?
296
Pehelyréce S. mollissima
?
4
-
-
-
-
-
-
-
-
Kis bukó M. albellus
?
3
?
57
?
124
?
30
?
6
Örvös bukó M. serrator
?
1
-
-
-
-
?
-
-
-
Nagy bukó M. merganser
?
6
?
28
?
93
?
19
?
3
Réti sas H. albicilla
?
1
?
3
?
1
?
2
-
-
Szárcsa F. atra
?
1
?
59
?
127
?
91
?
85
Bíbic V. vanellus
-
-
-
-
-
-
?
1
?
-
Erdei cankó T. ochropus
?
1
?
-
-
-
-
-
-
-
S.lábú sirály L. cachinnans
?
49
?
34
?
137
?
21
?
2
Viharsirály L. canus
?
10
?
43
?
262
?
99
?
6
Dankasirály L. ridibundus
?
751
-
495
?
920
?
415
?
64
Összesen:
?
4.212
?
8.624
?
9.049
?
3.471
?
933

    Sajnálatos módon a táblázat nem sok jót mutat. A november előző évben szélsőségesen kevés madarához képest (355) nem volt nehéz a növekedés. Ezek után azonban az előző évekhez képest kevesebb madár volt látható.
    Abszolút növekedés (minden hónapban ? ) csak a ritka fajoknál - sarki búvár (Gavia arctica), jeges-, füstös-, és pehelyréce (Clangula hyemalis, Melanitta fusca, és Somateria mollissima) - mutatkozott, abszolút csökkenést (minden hónapban ? ) pedig csak a kontyos récénél (Aythya fuligula) tapasztaltunk. Sajnos a többi, Dunakanyarra jellemző faj szinte mindegyike - tőkés-, barát-, és kerceréce (Anas platyrhynchos, Aythya ferina, ill. Bucephala clangula) - nagyrészt csökkenő példányszámban mutatkozott.
    A növekedés (? ) és csökkenés (? ) aránya összességében kiegyenlítettnek mondható, 61:63.
    Kiemelendő, hogy bár a januári szinkron a vártnál kevesebb madarat hozott, ennek ellenére végre sikerült kétezer fölé (2.357 pd.) emelkedni az észlelt kercerécék (Bucephala clangula) számának (eddig max. 1.791 pd. - 1998. december).
    További érdekesség, a kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis) decemberi maximuma (164) mely felette van minden eddiginek (1995. dec. = 73 pd.).
    Örvendetes volt a kis kárókatonák (Phalacrocorax pygmaeus) újbóli megjelenése, mondhatni rendszeressé válása. Remélhetőleg e világszerte veszélyeztetett faj a Dunakanyarban továbbra is megfelelő telelőhelyre talál. Hasonlóképp márciusban újra szem elé került egy cigányréce (Aythya nyroca), ezúttal is a Pilismaróti-öbölben.
    Februárban tetőzött a hegyi récék (Aythya marila) száma is, az eddigi 39 példányos maximum (1999. jan.) is megdőlt (44 pd.). A pehelyréce (Somateria mollissima) esetében az amúgy 1-2 példányban mutatkozó faj novemberben négy egyeddel képviseltette magát a Dunakanyarban.
    Negatív változás, hogy a ludak szinte teljesen eltűntek a területről. A kilencvenes években még több százas csapatokban telelők teljesen elpártoltak, csak átvonulóban látni egy-egy bandát.
    A szokásos - évről-évre megfigyelhető - "fajcserélődés" ebben a szezonban is megvolt. Szinkronok alkalmával idén nem került szem elé a feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis), a nagy lilik (Anser albifrons), a fütyülő-, a böjti- és a kanalasréce (Anas penelope, A. querquedula, és A. clypeata), az üstökös- és a kékcsőrű réce (Netta rufina és Oxyura leucocephala) ill. az erdei szalonka (Scolopax rusticola). Kárpótlásként - bár ez sovány vigasz volt - a tavaly nem észlelt sarki búvár (Gavia arctica), jeges- és pehelyréce (Clangula hyemalis, Somateria mollissima) egyedeiben gyönyörködhettünk.
    Az idei szezonban sajnos nem figyeltünk meg új vízimadárfajt, ezáltal az 1994. november óta (szinkronon látott) vízimadárfajok száma változatlan - azaz 57 - maradt.
    Az alábbi összefoglaló táblázatban - csak az áttekintés végett, egyszerűsített formában - közlöm 20, területünkön jellemző faj egyes idények szinkronjain (egy alkalommal) látott maximumát.


 
Faj
'94/95.
'95/96.
'96/97.
'97/98.
'98/99.
'99/00.
Kis vöcsök T. ruficollis
58
73
49
34
61
164
Kárókatona Ph. carbo
3.100
4.629
2.009
1.158
871
824
Szürke gém A. cinerea
147
47
16
43
65
26
Bütykös hattyú C. olor
50
151
168
14
113
128
Vetési lúd A. fabalis
366
433
368
369
380
58
Tőkés réce A. platyrhynchos
8.033
5.680
2.582
2.228
5.068
5.708
Csörgő réce A. crecca
161
77
26
66
25
77
Barátréce A. ferina
610
792
178
372
761
322
Kontyos réce A. fuligula
792
939
491
477
1.081
702
Hegyi réce A. marila
11
12
26
37
39
33
Füstös réce M. fusca
40
14
6
11
3
8
Kerceréce B. clangula
1.430
1.763
1.730
1.069
1.791
2.357
Nagy bukó M. merganser
53
162
122
85
277
93
Örvös bukó M. serrator
20
1
0
0
1
1
Kis bukó M. albellus
113
244
103
125
360
124
Rétisas H. albicilla
2
5
3
3
5
3
Szárcsa F. atra
278
512
63
93
161
127
S.lábú sirály L. cachinnans
75
162
110
85
102
137
Viharsirály L. canus
432
897
564
478
338
262
Dankasirály L. ridibundus
2.300
1.265
577
794
504
920

    Az előző évekhez hasonlóan áttekintő jelleggel feldolgoztam öt jellemző vízimadárfaj előfordulásait, az alábbiaknak megfelelő tíz folyamkilométeres egységenként:

1720-10 fkm. Esztergom-Szob
1710-00 fkm. Szob-Dömös
1700-90 fkm. Dömös-Kismaros
1690-80 fkm. Kismaros-Vác
1680-70 fkm. Vác-Göd
1670-60 fkm. Göd-Dunakeszi
1660-50 fkm. Dunakeszi-Budapest
 A kárókatona (Phalacrocorax carbo) diszperziója 1999/2000.

    A kárókatona (Phalacrocorax carbo) területi eloszlása szinte teljesen megegyezik az előző években tapasztaltakkal: a felső szakaszok zátonyos helyein és a főváros közelében fekvő éjszakázóhely közelében láttuk maximumait. Érdekes módon a tavaly igencsak preferált kismarosi részeken (1690-80 fkm.) idén csak átlagos mozgás volt, ez vélhetően a nagymarosi zátony környékén végzett kotrási munkálatokkal járó zavarásnak is betudható.


A tőkés réce (Anas platyrhynchos) diszperziója 1999/2000.

    A tőkés réce (Anas platyrhynchos) láthatóan folytatja előző szezonban megkezdett "szakaszfoglalását": az esztergomi és szobi részeken (1720-10 ill. 1710-00 fkm.) most is ezres csapatokban mozgott, köszönhetően az itteni zátonyok növekedésének, és viszonylagos zavartalanságának. "Szerencsére" a bevált gödi terület (1680-70 fkm.) sem kezd még
ttérbe szorulni.


A kontyos réce (Aythya fuligula) diszperziója 1999/2000.

    A kontyos réce (Aythya fuligula) az előző két szezonhoz hasonló elhelyezkedést mutat, de idén kirívóan sok példány állomásozott a Vác-Göd (1680-70 fkm.) közti szakaszon. A jó bukórécés szobi, nagymarosi területeken (1710-00 ill. 1700-90 fkm.) most kevésbé voltak számottevőek.


A kerceréce (Bucephala clangula) diszperziója 1999/2000.

    A kerceréce (Bucephala clangula) orgonasíp-szerű eloszlása minden eddiginél határozottabb; érdekes a faj által amúgy kedvelt esztergomi (1720-10 fkm.) szakasz csekély példányszáma. Ettől függetlenül jellemzően a felső szakaszokon mutatkozott tömegesen.


A dankasirály (Larus ridibundus) diszperziója 1999/2000.

    A dankasirály (Larus ridibundus) idei eloszlása nem okoz meglepetést: dominánsan a fővárosi részeken van jelen. Emellett számottevőbb mennyiségben csak a nagymarosi zátony környékén (1700-90 fkm.) mutatkozott.


Összegyedszám az egyes szakaszokon 1999/2000. nov.-márc.

    Egyedszámokat tekintve sem tapasztalható számottevő változás az eddigi évekhez képest: a jó madárforgalmú felső szakaszok közül a Szob-Dömös (1710-00 fkm.) a kirívó (ez elsősorban a Pilismaróti-öböl vonzó hatásával okolható), majd a Vác-Göd (1680-70 fkm.) közti rész szakítja meg a csökkenést. A budapesti szakasz viszonylag magas egyedszáma elsősorban a sirályoknak köszönhető.
    A fent elmondottakat támasztja alá az alábbiakban látható fajszámokat tárgyaló táblázat is, mely külön magyarázatot nem is érdemel, mindössze talán annyit, hogy a 1660-50 fkm. szakasz magában foglalja az Óbudai-szigetet is, mely híresen jó madaras terület. Ennek köszönhetően több jó - a főág itteni részére nem jellemző - faj "lopódzhatott be" az összesítésbe.


 
1999/2000.
1720-10
1710-00
1700-90
1690-80
1680-70
1670-60
1660-50
Északi búvár G. stellata              
Sarki búvár G. arctica              
Kis vöcsök T. ruficollis              
Búbos v. P. cristatus              
Kárókatona Ph. carbo              
Kis káró. Ph. pygmaeus              
Szürke gém A. cinerea              
Nagy kócsag E. alba              
Bütykös hattyú C. olor              
Nyári lúd A. anser              
Vetési lúd A. fabalis              
Tőkés réce A. platyrhy.              
Kenderm. r. A. sterpera              
Nyílfarkú r. A. acuta              
Csörgő réce A. crecca              
Barátréce Ay. ferina              
Kontyos r. Ay. fuligula              
Cigányréce Ay. nyroca              
Hegyi réce Ay. marila              
Füstös réce M. fusca              
Jeges réce C. hyemalis              
Pehelyr. S. mollissima              
Kerceréce B. clangula              
Kis bukó M. albellus              
Örvös bukó M. serrator              
Nagy b. M. merganser              
Rétisas H. albicilla              
Szárcsa F. atra              
Bíbic V. vanellus              
Erdei c. T. ochropus              
Sárgal. s. L. cachinnans              
Viharsirály L. canus              
Dankas. L. ridibundus              
Összes fajszám:
20
25
19
17
25
16
17

    A program megvalósításában ezúttal is sokan vettek részt. Az egyes területegységeket rendszeresen járók munkájára a jövőben is számítva köszönetem fejezem ki: Albert Lászlónak, Horváth Balázsnak, Horváth Gábornak, Jolsvai Gábornak, Liszonyi Gábornak, Pető Ákosnak, Szinai Péternek.
    Alkalmi segítőinknek is köszönöm részvételüket, akik a következők voltak: Bajor Zoltán, Kancsal Béla, Kóta András, Kristóf Andrea, Réti Rezső, Sebők Lehel, Sevcsik András, Takács Eszter, Ungi Balázs, Varga Anna, Zakar Viktória.

    Irodalom

Horváth, G. (1995): Visszatekintés a tavalyi Dunaszinkronra, FÜZIKE (15.) 1995. december, pp. 9-11
Selmeczi K, Á. (1996): Összefoglaló a PKMK 1995/96. vízimadár-szinkronjáról, FÜZIKE (20.) 1996. május, pp. 3-5
Selmeczi K, Á. (1997): A dunai vízimadár-szinkronokról (1996/97.), FÜZIKE (28.) 1997. augusztus, pp. 6-13
Selmeczi K, Á. (1998): A PKMK dunai vízimadár-szinkronja (1997/98.), FÜZIKE (31.) 1998. május, pp. 3-13
Selmeczi K, Á. (1999): A PKMK dunai vízimadár-szinkronjai (1998/99.), FÜZIKE (35.) 1999. május, pp. 3-11
Selmeczi Kovács Ádám