Területbemutatás: a Göd-Vác közötti Duna szakasz


    Több okból is rendhagyónak tekinthető e területbemutatás, hiszen a Göd-Vác szakasszal már felületesen megismerkedhettek a Füzike olvasói (Selmeczi, 1994); ebből következően egy kissé más megközelítésben mutatom meg kedvenc madarászterepem értékeit, látnivalóit.
    Jómagam immár több, mint egy évtizede vizsgálom az itt előforduló madárfajokat, a terület jellegének megfelelően elsősorban az itt telelőket, melyeket - 1995-től az október-március közti időszakban - heti bejárások során ellenőrzök. Talán ennek is köszönhető, hogy eddig 204 faj került elém, amiből 81 számít vízimadárnak! Természetesen ezek között számosan vannak úgy országos ritkaságok - pl.: énekes hattyú (Cygnus cygnus), mandarinréce (Aix galericulata), ékfarkú halfarkas (Stercorarius parasiticus), kőforgató (Arenaria interpres), csüllő (Rissa tridactyla), kacagócsér (Gelochelidon nilotica) - mint lokális érdekességek, pl.: cigányréce (Aythya nyroca), daru (Grus grus), gulipán (Recurvirostra avocetta), kis goda (Limosa lapponica), nagy sárszalonka (Gallinago media), kis csér (Sterna albifrons), stb. Ezek legtöbbje nyilván mindössze egyszer-egyszer felbukkanó ritkaság, de egyúttal jól mutatja a folyó madártani vonatkozásban betöltött szerepét.
    A tíz folyamkilométer hosszú szakasz a Dunakanyar alsó részének, ezzel együtt a fővárosi agglomeráció peremének tekinthető. Mindez jó megközelítést sejtet: közúton a 2. sz. főúton, vagy igényesebbeknek a 2. sz. elkerülő úton Budapest-Hont tájolással, avagy vasúton a Budapest-Szob vonalon legegyszerűbb elérni e tájat.
    A következőkben vázlatos képet adok a terület jellegéről, a - Duna folyásirányával ellentétes - címben szereplő módon.
    Nem látom értelmét a folyamkilométer szerinti felosztásnak, hisz' a táblák java hiányzik, így jószerével csak térképről azonosíthatjuk be helyüket. A terület egyébként a fővárosi madarászok kedvelt célterülete, számosan megfordultak már itt több-kevesebb rendszerességgel. Mindezt azért is érdekes, mert többek szerint a Szentendrei-szigeten való haladás kedvezőbb, mint a balparti. Jómagam nem vagyok híve e módszernek, egyrészt a kompozással járó - idő és pénz - többletkiadás, másrészt a madarak zavarása miatt. Ha tartjuk magunkat a hajnali kezdéshez, akkor is jobb a balparton haladni, mert így a felkelő nap nem süt szembe, hanem épp' fordítva: a legszebben festő sugarak fényében nézhetjük kedvenc récéinket...
    A frissen várossá avatott Göd közepén átvágva juthatunk le a partra, ahol a Gödi-sziget mellékága fogad (ez a 1669-1670 fkm. között terül el). A sziget a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe. A mellékág oly' mértékben feltöltődött, hogy kis és közepes vízállásnál is kijöhetünk a sziget felső végénél (miután átvágtunk - a keresztmű segítségével - rajta, ill. a sziget szép puhafaligetén). Eztán csatlakozhatunk a Budapest-Szob kerékpárútra, bár előbb le kell győzni az Ilka-patakot... A keskeny bicikliútról (mely amúgy egy töltésen húzódik) kellemes sétával, jó szögből láthatjuk a Szentendrei-sziget oldalában fekvő kősarkantyúk öblében pihenő, táplálkozó madarakat.
    Ezt az utat jó másfél kilométerrel feljebb szakítja csak meg a felsőgödi Kék Duna üdülő, mely - amúgy szabálytalan módon - rátelepült a töltésre. Megfelelő vízállásnál leereszkedhetünk a partra, s kikerülve a - természetesen bekerített és őrzött - objektumot, folytathatjuk utunkat. Magas vízállásnál jelentős kerülőt kell beiktatni: a 2. főút szélén kell menni. Mindenesetre itt nem látni rá jól a vízre, de nem sokkal később elérjük a sződligeti sarkantyúkat. Ezek öblei igen jó élőhelyek, mára magas bokorfüzes takarja az iszapfelületeket, ahol hajdanában tömegesen vonultak át a legkülönbözőbb partimadarak... A második sarkantyút elhagyva érjük el a Sződ-Rákos-patak torkolatát, amely felett nemrég nyílt meg a kerékpárút hídja. Innen szintén kényelmes viszonyok között haladhatunk az Égető-sziget orráig. Vízállástól függően ki-ki belátása szerint mehet tovább a süppedékes, aprókavicsos parton, avagy a kiépített, de takarásban lévő kerékpárúton...
    Jó két kilométer után a Gombás-patak torkolata táján terelődik össze ismét a két ösvény, itt az egykori ártér helyén lévő sittfeltöltés gyomtengerében vezető tolvajutat használhatjuk. Ennek egyenes folytatása a váci korzó, ahol e sorok írójának köszönhetően mindennapos látvány a teleszkópot cipelő madarász... Az út végét számomra a 1680 fkm. jelenti, mely kevéssel a váci rév felett - kb. a hírhedt börtönnel egyvonalban - található, helyét a szigeti oldalon kősarkantyú jelzi.
    Érdemes áttekinteni, hogy az egyes évszakok mit kínálnak ezen az alig délelőttnyi időt igénylő kellemes területen.
    A területre jellemző vízállásokat olvashatjuk le az alábbi diagramról, ennek tájékoztató jellege mellett nem rossz tudni, mikor mire számíthatunk...


Vízállások a Duna váci szakaszán - havi átlagok 1994-1999. között (OVSZ)

    Többen fogadták már kissé értetlenkedve a Duna ezen szakasza iránti “lángolásomat”. Az ő kedvükért állítottam össze az alábbi “példadiagramokat”. Ezekkel szándékozom rámutatni a terület vízimadaras szempontból értett jóságára.


Példadiagram I.: a faj- és egyedszám alakulása a Göd-Vác közti szakaszon
(1999/2000. szezon hónapjainak egyes heteiben)

    A diagramokat áttanulmányozva megállapítható, hogy általában télen vannak a legkisebb vízállások, melyek egybevágnak a legnagyobb példány- és fajszámot ígérő időszakokkal. A nagy vizek legtöbbször a madártani szemszögből kevéssé érdekes nyár középén érkeznek.
    A még kissé hiányos idei szezon friss eredményeiről készült, a faj- és példányszámot összesítő diagram mutatja, hogy az elmúlt hónapok egyes hetein mit kínált a Duna.

Példadiagram II.: fajszámok és százalékok a Duna Bp-Esztergom és Göd-Vác közti szakaszán az egyes hónapokban
(1994/95. szezon alapján) 


Példadiagram III.: faj- és egyedszámok a Dunakanyar egyes szakaszain.
A Göd-Vác szakasz (1680-70) külön jelzett. (2000. januári szinkronadatok alapján)

    A fenti két diagramról leolvasható, hogy a PKMK legelső és legutolsó szinkronidényében milyen eredményeket mutatott a szakasz.
    Összefoglalva az eddigieket elmondható, hogy a tágabban értelmezett Dunakanyar egyik vízimadarakban gazdag területe a most tárgyalt Göd és Vác között húzódó 10 km-es szakasz. A kedvező táplálkozó és pihenőhelyeknek köszönhetően számos madár talál itt nyugalmat, melyek megfigyelése a hely adottságainak révén zavarás nélkül végezhető.

    Irodalom

  • Hadarics, T. (1999): A kis goda (Limosa lapponica) vonulása Magyarországon. Szélkiáltó 11. (1999. március), pp.: 6-17.
  • Horváth, G. (2000): A Duna vízimadarai és a vízállás. Füzike 38. (2000. február), pp.: 3-7
  • Selmeczi, K. Á. (1994): Területbemutatás: A Göd - Vác közti Duna szakasz. Füzike 2. (1994. november), pp.: 8-10
  • Selmeczi Kovács Ádám