A PKMK dunai vízimadár szinkronjai
(1998/99.)

    Egyesületünk egyik legstabilabban végzett programja az elmúlt idényben az eddigieknél alaposabban folyt. Sikerült a hiányosságokat, bizonytalanságokat megszüntetve végezni a felméréseket októbertől márciusig.
    Vizsgálataink továbbra is a tágabban értelmezett Dunakanyarban - azaz a Duna Budapest-Esztergom közötti szakaszán (1650-1720 fkm.) - átvonuló, tartózkodó vízimadarak állományainak meghatározását célozták, a hóközépi hétvégén végzett számlálásokkal. Októberben még hajóról számolhattuk a madarakat, a későbbiekben az egyes megfigyelők a vízen mozgó madárseregeket partról figyelték.
    Eredményeink összegzéseként elmondható, hogy a hat alkalom alatt 41 faj 30.135 egyede került távcső elé. Ez mind a faj-, mind pedig az egyedszám tekintetében jócskán több az előző két idényben tapasztaltaknál (1996/97: 32 faj - 22.791 pd; 1997/98: 32 faj - 22.301 pd.).
 

1998/99.
Október
November
December
Január
Február
Március
Északi búvár
- -
? 1
- -
- -
- -
- -
Kis vöcsök
? 3
? 1
? 61
? 44
? 53
? 1
Búbos vöcsök
- -
? 1
? 11
? 11
? 11
- 4
Feketeny. vöcsök
- -
- -
? 1
- -
- -
- -
Kárókatona
? 166
? 46
? 871
? 670
? 218
? 102
Kis kárókatona
- -
- -
- -
- -
? 3
? 1
Szürke gém
? 25
? 5
? 65
- 11
? 28
? 25
Nagy kócsag
- -
- -
? 1
- -
- -
- -
Bütykös hattyú
? 2
? 2
? 48
? 113
? 38
? 5
Nyári lúd
- -
? -
- -
- -
? -
? 1
Nagy lilik
- -
- -
- -
? 10
- -
? 20
Vetési lúd
- -
? -
? -
- 1
? 8
? 380
Tőkés réce
? 431
? 128
? 4630
? 5068
? 2682
? 366
Fütyülő réce
- -
? 1
- -
? -
- -
? 2
Csörgő réce
? -
? -
? 25
? 6
? 15
? 14
Böjti réce
- -
- -
- -
- -
- -
? 2
Nyílfarkú réce
- -
- -
? 2
? 2
- 1
- -
Kanalasréce
- -
- -
- -
- -
- -
? 6
Kendermagos réce
- -
- -
- -
- -
? 1
? 3
Barátréce
- -
? 1
? 293
? 761
? 388
? 36
Kontyos réce
? 2
? 68
? 571
? 684
? 1081
? 182
1998/99.
Október
November
December
Január
Február
Március
Cigányréce
- -
- -
- -
- -
- -
- 1
Hegyi réce
- -
? -
? 6
? 39
? 5
? 36
Üstökös réce
- -
- -
- -
- -
- -
? 4
Füstös réce
- -
? -
? -
? 3
? -
? -
Kerceréce
- -
? 31
? 1791
? 1343
? 1162
? 313
Kis bukó
- -
? 2
? 360
? 228
? 173
? 19
Örvös bukó
- -
- -
- -
- -
? 1
- -
Nagy bukó
? 1
? -
? 277
? 66
? 54
? 1
Kékcsőrű réce
- -
- -
- -
? 1
- -
- -
Réti sas
- -
- -
? 2
? 4
? 5
- -
Vándorsólyom
? 1
? 1
- -
? 2
- -
- -
Szárcsa
? 1
? -
? 130
? 161
? 130
? 78
Bíbic
? -
- -
- -
- -
- -
? 263
Erdei szalonka
- -
- -
- -
- -
- -
? 1
Erdei cankó
- -
- -
? 1
- -
- -
- -
Billegető cankó
? 1
- -
- -
- -
- -
- -
Sárgalábú sirály
? 43
? 2
? 102
? 19
? 23
- 4
Viharsirály
? -
? -
? 338
? 193
? 305
? 66
Dankasirály
? 219
? 66
? 495
? 504
? 320
? 261
Összesen:
?895
?355
?10.083
?9899
?6705
?2198

    Mint az a táblázatból megállapítható, néhány faj eltűnt, viszont ezeket mások bőven pótolták, hisz' mint említettem, kilenc fajjal több volt az előző idénynél. Az "eltűntek" kategóriájában találjuk a sarki búvárt, a bütykös ásólúdat, a pehelyrécét és az ezüstsirályt. Ezen - jórészt irregulárisan megjelenő - fajok helyett idén került elő első ízben a Dunakanyarból a kis kárókatona és a kékcsőrű réce. Ezek mellett kiemelendő a cigányréce jelenléte, melyet a tavalyi szezonhoz hasonlóan idén is márciusban képviselt egy példány.
    Mindenképp örvendetes, hogy néhány faj eddigi maximális egyedszáma ebben az idényben tovább nőtt, így pl.: kontyos réce 1081 pd. (1996. február = 939 pd.), kerceréce 1791 pd. (1996. február = 1763 pd.), kis bukó 360 pd. (1996. január = 244 pd.) illetve nagy bukó 277 pd. (1996. február = 162 pd.).
    Amellett, hogy a terepen nem különesebben volt feltűnő számunkra, az összesített adatok alapján megállapítható, hogy három éve nem volt ilyen jó madármozgás a Dunakanyarban, legalábbis a fő telelő fajokat tekintve! Abszolút - és jelentős - állománynövekedést (minden hónapban ?) mutat több, szórványosan előforduló faj mellett a bütykös hattyú, a kerceréce és a kis bukó. Érdekes, hogy a korábbi évektől eltérően egyetlen fajnál sem tapasztalható abszolút állománycsökkenés (minden hónapban ?)!
    Természetesen most sem hagyhatjuk figyelmen kívűl az időjárási és vízállási tényezőket, melyek mint annyiszor, most is kellő mértékben nehezítették a szinkronokat. Az országos gondokat okozó novemberi esős periódusból következő óriási vízállás miatt eleve nehézségekbe ütközött a partról végzett megfigyelés, ennek - és a már sokszor emlegetett "sok víz - kevés madár" elvnek - köszönhető a november eredménytelensége. Míg más években ez az egyik legfontosabb hónap (és nem véletlenül kiemelt szinkronnap), most mindössze 12 faj 355 egyede került a megfigyelők elé...
    Hasonló - de azért nagyságrendekkel jobb - volt a helyzet márciusban, ekkor is a vártnál jóval kevesebb volt az egyedszám (2198). A fajszám extremitása (30) viszont a Pilismaróti-öbölnek köszönhető, ahol a téli ritkaságok mellett tobzódtak a tavaszi fajok.


Átlag vízállások a Dunakanyarban a szinkronok idején
(az OVSZ Budapest, Vác, Nagymaros, Esztergom állomásainak adatai alapján)

    Az alábbiakban öt gyakoribb faj, október-március közötti állományának alakulását dolgozam fel - tíz folyamkilométeres - szakaszok szerint.
 
 
 

1720-1710 fkm. Esztergom-Szob
1710-1700 fkm. Szob-Dömös
1700-1690 fkm. Dömös-Kismaros
1690-1680 fkm. Kismaros-Vác
1680-1670 fkm. Vác-Göd
1670-1660 fkm. Göd-Dunakeszi
1660-1650 fkm. Dunakeszi-Budapest

A kárókatona állományainak eloszlása a megfelelő pihenő- és táplálkozóhelyek meglétének függvénye. A tavalyi szezonhoz képest a faj lehúzódott a zátonyos szobi szakaszról (1710-00) a jobb feltételeket nyújtó kismarosi részekre (1690-80). Megfigyeléseink alapján feltételezzük, hogy a teljes Dunakanyar kormoránállománya a főváros peremén - a Szentendrei-sziget oldalán - található éjszakázóhelyet használja.
 
 

A tőkés réce a tavalyi szezonhoz hasonló elhelyezkedést mutatott, annyi különbséggel, hogy ezres csapatai mozogtak az esztergomi és a szobi szakaszon is (1720-00) a már tradicionálisnak számító gödi terület (1680-70) mellett.

A tőkés réce havonkénti állományváltozása jól mutatja a kedvezőtlen időjárású és vízállású időszakokat; a kemény téli, alacsony vízállású hónapokban viszont rekordmennyiségek mutatkoztak a fajból.

A kerceréce területi elhelyezkedését illetően sem voltak túlzottan nagy változások. Ami érdekes, hogy a faj erős mennyiségben volt jelen a tél végi hónapokban a dunakeszi szakaszon (1670-60). Az igazán nagy tömegek azonban természetesen a felső - esztergomi, szobi - szakaszokon (1720-00) mutatkozott.

A kontyos réce e szezonban számottevő mennyiségben mutatkozott az eddig is jól bevált szobi szakaszon (1710-00), de ami meglepő, hogy még ennél is jóval több, közel ezres összpéldányszámban volt jelen a gödi területen (1680-70). Ennek a nagy összesereglésnek különösebb okát nem látni, de ezáltal másutt kisebb csapatok fordultak csak elő.

A dankasirály idei állományának dunai eloszlása ellenkező a tavaly tapasztaltakkal. A fővároshoz közeli területeken természetes, hogy nagyobb számban voltak megfigyelhetők a madarak, de a tavalyihoz képest jóval kevesebb példány tartózkodott a szobi- (1700-90), illetve a gödi területen (1680-70).
 
 


Összegyedszám az egyes szakaszokon október-március között
(1998/99.)

    A következő táblázat az egyes szakaszok jelentőségét mutatja a diverzitást tekintve (egy adott faj a sötétített négyzetekkel jelölt szakaszokon fordult elő).
 

1998/99.
1720-10
1710-00
1700-90
1690-80
1680-70
1670-60
1660-50
Északi búvár              
Kis vöcsök              
Búbos vöcsök              
Feketeny. vöcs.              
Kárókatona              
Kis kárókatona              
Szürke gém              
Nagy kócsag              
Bütykös hattyú              
Nyári lúd              
Nagy lilik              
Vetési lúd              
Tőkés réce              
Fütyülő réce              
Csörgő réce              
Böjti réce              
Nyílfarkú réce              
Kanalasréce              
Kendermagos r.              
Barátréce              
Kontyos réce              
Cigányréce              
Hegyi réce              
Üstökös réce              
Füstös réce              
Kerceréce              
Kis bukó              
Örvös bukó              
Nagy bukó              
Kékcsőrű réce              
Réti sas              
Vándorsólyom              
Szárcsa              
Bíbic              
Erdei szalonka              
Erdei cankó              
Billegető cankó              
Sárgalábú sirály              
Viharsirály              
Dankasirály              
Összes fajszám
20
30
26
19
19
16
16

    A fajszám alakulása viszonylagos kiegyenlítettséget mutat. A felső szakaszok (Esztergom-Kismaros) egy része a változatos élőhelyviszonyoknak ill. a Pilismaróti(Szobi)-öbölnek köszönheti fajgazdagságát.

    Végezetül szeretnék köszönetet mondani a PKMK mindazon megfigyelőjének, aki ellenszolgáltatás nélkül végezte dunai felmérőmunkáját: Albert László, Horváth Balázs, Horváth Gábor, Jolsvai Gábor, Liszonyi Gábor, Pető Ákos, Selmeczi Kovács Ádám, Sevcsik András, Szinai Péter.
    Köszönet illeti az alkalmi megfigyelőtársakat is: Bajor Zoltán, Gombár Zsófia, Kókay Szabolcs, Kövér Zoltán, Vámosi Krisztián, Zakar Viktória, Zeitler Orsolya.
    A további hat hónapban - április-október között - Horváth Gábor irányítja a hajóról végzett szinkronszámlálásokat; kérek mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten vegyen részt úgy a nyári, mint a novembertől induló téli Duna-szinkronban!


Selmeczi Kovács Ádám