A PKMK dunai vízimadár szinkronja (1997/98.)

    A Dunakanyar átvonuló-telelő vízimadarainak felmérése az 1997/98-as szezonban sem maradt el; a hét, egyenként 10 folyamkilométeres szakasz (Budapest-Esztergom - 1720-1650 fkm. - között) havonkénti átvizsgálása a koraőszi és későtavaszi időszakban hajóról, míg a hidegebb idők beálltával partról történt. Sajnálatos módon a Vác-Verőce (1780-90 fkm.) szakasz felmérése november-március között kimaradt, ezért csak a teljesség igénye nélkül tudok számot adni az idény eredményeiről.
    A vízimadarak megjelenését előidéző időjárási viszonyok (Boros 1992.) és a csapatok "megtartásában" elsőrendű szerepet játszó vízállás (Faragó 1996.) a szinkronok idején ugyan sok esetben igen kedvezőtlenül alakultak, ennek ellenére a tavalyi idénnyel egyező fajszámban (32), a hat alkalom összesítésében 22.301 példány került elénk.
    Két területen a szinkronokon felül is folyt megfigyelés, így az Esztergom környéki szakaszon Albert László, míg a Vác környéki szakaszon e sorok írója végzett hetenként egy alkalommal felméréseket.
    Érdemes egy kis visszatekintés segítségével értelmezni az idei állományadatokat.


Az egyes években megfigyelt madármennyiség november-március közt a tárgyalt Duna szakaszon

    A fenti diagram alapján láthatóvá válik, hogy a Dunakanyar átvonuló/telelő madárállománya az egyes években elég hullámzóan alakul.


Az egyes hónapokban megfigyelt madármennyiség 1994-98 közt a tárgyalt Duna szakaszon

    E másik megközelítés szerint is látható az 1994/95. idény kiegyenlítettsége, és feltűnő, hogy más években mennyire hullámzó az egyes hónapokban látott madármennyiség.
    Összességében december és január a legszámosabb. (Ezt a papírformát 1994/95. igazolja, míg a "legzavarosabb" az idei év volt, hisz’ itt decemberben és januárban rekordminimum volt.)
    A körülményeket ismerve és figyelembe véve mindez alátámasztani látszik azt az eddig még kellően nem vizsgált feltevést, hogy az időjárás és a vízállás igen erősen befolyásolja a Dunakanyar madarainak számbeli alakulását.
    Ehhez kapcsolódva, érdekes az egyes hónapokban történt megfigyelések tekintetében megadni a Jaccard-féle fajazonossági indexet. Ez alapján megállapítható, hogy pl.: a december és a január indexe áll legközelebb egymáshoz, míg a legkisebb azonosságot a február és az október összevetése adja.

Jaccard féle fajazonosság [Ja= (összes faj/közös fajok) x 100]
a Duna Budapest-Esztergom közti szakaszára nézve - 1997/98. időközéből

1997/98. Október November December Január Február Március
Október
100.00
31.82
28.57
31.82
26.92
35.00
November  
100.00
66.67
68.00
69.23
66.67
December    
100.00
81.82
69.23
58.34
Január      
100.00
76.92
60.00
Február        
100.00
62.96
Március          
100.00

    A két téli hónap hasonlósága kézenfekvőnek tűnik, hiszen ilyenkor - az időjárási és vízállási viszonyok kedvező volta esetén - meglehetősen stabil fajösszetételű vízimadárközösségek állomásoznak a Dunakanyarban. A januári indexek esetében a fajazonosság nagyjából kiegyenlített.

Jaccard féle fajazonosság - Duna Budapest-Esztergom közti szakaszára nézve - 1995/98. (január)

  95. jan. 96. jan. 97. jan. 98. jan.
95. jan.
100.00
66.67
75.00
65.52
96. jan.  
100.00
78.57
75.00
97. jan.    
100.00
86.96
98. jan.      
100.00

    Az alábbiakban az összesített fajlista látható, s mint már említettem itt csak az októberből származó adatokat duzzasztja a Vác-Verőce szakasz, mivel az ekkor még hajóról történő számlás adatai - a partról végzettekkel ellentétben - rendelkezésemre álltak.
 

1997/98.
Október
November
December
Január
Február
Március
Sarki búvár
- -
?1
- 1
- -
- -
- -
Kis vöcsök
?-
?34
?3
?28
?21
?5
Búbos vöcsök
- -
?3
?-
?-
?3
?4
Kárókatona
?316
?1158
?521
?469
?643
?108
Szürke gém
?16
?43
?21
?11
?35
?13
Bütykös hattyú
- -
- -
- -
?2
?14
?-
Nyári lúd
- -
?65
- -
- -
?6
- -
Nagy lilik
- -
- -
?-
?-
- -
- -
Vetési lúd
- -
?369
?33
?1
?85
- -
Bütykös ásólúd
- -
?1
- -
- -
- -
- -
Tőkés réce
?873
?2228
?688
?1650
?2555
?841
Fütyülő réce
- -
- 1
- -
?1
- -
?-
Csörgő réce
?2
?57
?-
?32
?66
?31
1997/98.
Október
November
December
Január
Február
Március
Böjti réce
- -
- -
- -
- -
- -
?1
Nyílfarkú réce
- -
- -
- 1
- 1
?1
?-
Kendermagos réce
- -
- -
- -
- -
?2
?1
Barátréce
?-
?36
?47
?224
?372
?108
Kontyos réce
?-
?38
?186
?325
?477
?378
Cigányréce
- -
- -
- -
- -
- -
?1
Hegyi réce
- -
?4
?8
?11
?26
?37
Füstös réce
- -
?5
?11
?1
?1
?5
Pehelyréce
- -
- -
- -
- -
?1
- -
Kerceréce
- -
?29
?457
?913
?1069
?109
Kis bukó
- -
?-
?5
?73
?125
?-
Nagy bukó
- -
?2
?3
?46
?85
?11
Réti sas
- -
?-
?3
- 1
?2
?-
Szárcsa
- -
?17
- 13
?74
?84
?93
Bíbic
?1
- -
- -
- -
- -
- -
Ezüstsirály
- -
- -
- -
- -
?1
- -
Sárgalábú sirály
?85
?33
?19
?20
?68
?4
Viharsirály
- 1
?11
?50
?78
?478
?25
Dankasirály
?440
?218
?415
?273
?699
?794
Összesen:
?1736
?4353
?2485
?4234
?6919
?2574

    Érdekes módon idén - a tavalyi évhez hasonlóan - kevés, mindössze 32 faj került távcső elé. Megjegyzendő, hogy a szinkronok alkalmával olyan alapvető fajokat nem láttunk, mint az északi búvár, a nagy kócsag, a fekete réce, az örvös bukó, valamint a tavalyi összes limikola, így a billegető cankó, a szürke- és réti cankó; ezek mellett egyszer sem találkoztunk kis sirállyal sem. Azonban nyilván ezeket más, tavaly nem észlelt fajok pótolták, így: a nyári lúd, a bütykös ásólúd, a böjti-, kendermagos, pehely- és cigányréce, valamint a bíbic és az ezüstsirály voltak.
    Annak ellenére, hogy - mint már említettem - egyes megfigyelési napok igen mostoha időjárási viszonyokkal ajándékozták meg a PKMK megfigyelőit, és ráadásul a 1680-1690 fkm. szakaszon szinte minden hónapban hiányosak az adatok, az előző évhez képest jobb állománynagyságbeli eredmények születtek. Abszolút emelkedést az előző évhez képest csak a szürke gém mutatott, ill. egy sor irreguláris faj, így például a nyári lúd, a bíbic, stb. - melyeket ennek okán nem érdemes idevenni.
    Ugyanilyen abszolút - az előző évhez képest minden hónapban - csökkenő tendenciájú faj volt a búbos vöcsök és a sárgalábú sirály. Itt is voltak csökkenést mutató, de alkalomszerűen megjelenő fajok, mint a bütykös hattyú vagy a nagy lilik.
    Annak ellenére, hogy többségben vannak az emelkedést mutató fajok és az egyes szinkronnapokon megfigyelt mennyiség is emelkedett az előző évhez képest, az összkép korántsem vigasztaló. Ebben az idényben észleltük a legkevesebb madarat. Normálisnak tekinthető 1994/95., mikor 40.000 körül alakult az összegyedszám. Kiemelkedő volt a következő év, hisz’ ekkor 50.000 fölötti példányszámot könyvelhettünk el. Az utóbbi két évben viszont alig haladtuk meg a 20.000 példányos határt (lásd az első diagramnál!).
    Néhány, gyakoribb faj állományának "kielemzését" is elvégeztem, az előző évekhez való összehasonlítás érdekében.
    Ezek az adatok minden faj esetében az október - március időszakból származnak tízfolyamkilométeres bontásban (a félreértések elkerülése végett újfent hangsúlyozom, hogy a 1680-90 fkm. szakasz hiányos, egyedül októberben szerepel teljes adatsor!).

    A kárókatona állományának elhelyezkedését alapvetően a területen található zátonyos pihenőhelyek és a megfelelő mennyiségű halat biztosító táplálkozóhelyek befolyásolták. Ezért elsőrendű előfordulási helyük Esztergom környéke volt, de viszonylag nagy számban látták a főváros közelében lévő szakaszon is, ahol inkább a Luppa-szigeti telelőhelyről kisereglő példányok mozogtak.

    A tőkés réce telelőállomány elhelyezkedésének a főváros felé egyre csökkenő tendenciáját mutató képet a váci szakasz "üti agyon", hiszen itt telelt a teljes szakasz állományának közel 40 %-a. Ez - mint az már sokszor elhangzott - a terület adottságaival és nyugalmas voltával magyarázható.

A tőkés réce állománydinamikájában jellemző volt a novemberi hidegfrontok táján tapasztalt betömörülés, amit a tél enyhe periódusában (legfőképp decemberben) az állóvizekre való kihúzódás követett. Az újabb zord időszak (január-február) ismételten a nyílt vízre terelte a kacsákat.

    A kontyos réce a hat szinkron alkalmával legnagyobb számban Esztergom környékén volt megfigyelhető. Ez elsősorban a jó táplálkozó-, másodsorban a Szobi(Pilismaróti)-öböl nyújtotta pihenő/alvóhelynek köszönhető. Említésre méltó még a Vác környéki szakasz állománya is, itt az erősebb hidegek esetén verődtek össze a faj több százas csapatai.

    A kerceréce állománya leginkább a Zebegény-Nagymaros környéki részekre húzódott; ez érdekes változás az elmúlt évekhez képest (itt inkább a nyolcvanas évek elején mozogtak a nagy csapatok). A vártnál kicsit kisebb tömeg állomásozott a váci szakaszon, a többi területen az elmúlt években tapasztaltak érvényesültek.

    A dankasirály állományának alakulását eddig nem követtük megkülönböztetett figyelemmel, pedig egyike a Dunakanyar konstans vízimadárfajainak. Magasabb példányszámot mindössze Zebegény-Nagymaros környékén mutatott, másutt kevésbé nagy számban került szem elé. A telelő csapatok szempontjából vonzóak a zátonyok és a kikötők.

    Mint említettem két szakaszrészen a havonta végzett szinkronok mellett a lehetőségekhez mérten hetenként egyszer számoltuk a madarakat.
    Az Esztergom-Búbánat-völgy (1720-10 fkm.) és a Vác-Göd (1680-70 fkm.) közti részek vonzzák leginkább a jellemző dunai telelő fajok (pl.: kerce-, konyos-, és füstös réce) csapatait. A két szakasz alapvető különbségekkel bír, de madárforgalmuk faj- és egyedszámalakulása hasonló.

A fajszám alakulása a 1720-1710 fkm - Esztergom/Búbánat-völgy (fehér) és a 1680-1670 fkm -Vác/Göd (szürke) szakaszokon 1997/98. során

 

Az egyedszám alakulása a 1720-1710 fkm - Esztergom/Búbánat-völgy (fehér) és a 1680-1670 fkm -Vác/Göd (szürke) szakaszokon 1997/98. során

    A két szakaszra vonatkozóan a november-január közti időszakból származnak összehasonlítható adatok (minden hónapban a második és a negyedik hét adatait vettem alapul, ezeket jelzik a hónap után feltüntetett számok).
    Látható, hogy az Esztergom környéki részeken a faj- de az egyedszám is elég rapszodikusan alakul, míg a váci területen a fajszám viszonylag egyenletes emelkedést mutat, bár az egyedszám itt is erősen változó volt.
    A váci szakaszon minden esetben jóval magasabb példányszám volt észlelhető, ennek magyarázatára szolgál a Szobi(Pilismaróti)-öböl elszívó hatása az esztergomi részeken, ill. az a tény, hogy a Göd és Vác közötti féltucatnyi kősarkantyú öblei madárkoncentráló szerepet töltenek be.

    Összefoglalás
    Az 1997/98-as idényben egész évben figyeltük a dunai vízimadarak állományának változását. Jelen összefoglalómból mégis kénytelen voltam kihagyni az egyik érdekes szakasz (Vác-Verőce 1790-80 fkm.) adatait, ahol szervezési okok miatt nagyrészt elmaradtak az őszi-téli megfigyelések.
    Mindettől függetlenül feltűnő, hogy az idei megfigyelések eredményei mutatják az eddigi négy évben tapasztalt legkevesebb telelő vízimadarat. Egyes fajok állománya az előző évhez képest emelkedett, ill. a havi összesítések is jobbak voltak, de az összállományszám csak kevéssel haladja meg a húszezret (1995/96-ban meghaladta az ötvenezret).
    Valószínű, hogy az eredményeket az is nagyban befolyásolja, hogy a hóközépi szinkronok napján sok esetben igen rossz időjárás uralkodott valamint a vízállás is kedvezőtlen volt.
    Két tízfolyamkilométeres szakaszon hetenkénti megfigyelések folytak, mely során számos - itt nem közölt vagy/és feldolgozott - adatot gyűjtöttünk az átvonuló és telelő madárfajokról.
    Jelen írásomhoz több közleményt is felhasználtam, így nagy segítségemre voltak a következők:

    Külön köszönet illeti mindazon megfigyelőket, akik rendszeresen részt vettek a szinkron-programban avagy adataik átadásával segítették munkánkat: Albert László, Bajor Zoltán, Horváth Balázs, Horváth Gábor, Jolsvai Gábor, Liszonyi Gábor, Selmeczi Kovács Ádám.
    Az alkalmi segítők részvételét is köszönjük: Konyhás István, Kövér Zoltán, Molnár István Lotár, Réti Rezső, Sevcsik András, Szinai Péter, Tarján Barna.
Selmeczi Kovács Ádám