A PKMK háza tájáról

    A Pest Környéki Madarász Kör 1994 októberében alakult Budapesten. Mindezidáig a Göncöl Szövetség szervezeti keretein belül működtünk. 1998 februárjában csapatunk az önálló jogi személlyé válás mellett döntött. Tavasszal tartottuk "alapító" közgyűlésünket, ahol megszavaztuk az új alapszabályt, valamint szervezeti és működési szabályzatunkat. Természetesen továbbra is a Szövetség tagja maradt az egyesületünk, de mint önálló tag.

    Az alábbi sorokban néhány részlet olvasható az alapszabályból:

A szervezet neve: Pest Környéki Madarász Kör, rövidítve PKMK (Angol nyelvterületen a Birding Circle Outskirts of Budapest név ill. a BCOB rövidítés használandó)
A PKMK székhelye: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 43/a III.emelet 4.
A PKMK működési területe: a Magyar Köztársaság teljes területe, ezen belül Budapest és környéke, tágabb értelemben Pest-, Komárom-Esztergom-, Fejér-, Bács-Kiskun- és Nógrád megye területeinek egy része.
A PKMK tagdíja: a rendes tagok egyaránt (kortól és foglalkozástól függetlenül) 500 Ft-ot kötelesek fizetni éves tagdíjként. A tiszteletbeli tagok nem fizetnek, míg a pártoló tagok a tagdíj minimum tízszeresét, azaz 5000 Ft-ot kell fizessenek éves tagdíjként.
A PKMK teljes jogi és cselekvőképességgel rendelkező önálló jogi személy, melynek képviselője a PKMK mindenkori elnöksége.
A PKMK létrehozásának és működésének az alapvető céljai, hogy a fent említett működési területen a madártan és a természetvédelem terén kutatási, védelmi, oktatási, szemléletformálási tevékenységet végezni. Pontosítva:

1. összefogni a fővárosban és környékén élő madártani független vagy csoportérdekelt szakembereket
2. a csoportos működés előnyeit kihasználva együttműködni, összehangolt madártani és természetvédelmi tevékenységet folytatni
3. a működési terület természetvédelmi szempontból jelentős - de elsősorban madártani - értékeit felmérni, megóvni, azok terjedését, fennmaradását elősegíteni ill. kiszolgálni
4. önállóan, vagy más csoportokkal együttműködve alapkutatásokat végezni a működési területen
5. segítséget nyújtani társadalmi és állami szervezeteknek madárvédelmi,kutatási munkálatokban (akár elméleti, akár gyakorlati szinten)
6. a működési terület lakosságát munkáinkról tájékoztatni, szemléletét formálni (előadások, gyakorlati foglalkozások formájában)
7. a működési területen madártan iránt érdeklődő személyek munkánkkal való megismertetését, közvetlen vagy közvetett bevonását, természetvédelem iránti elkötelezettségük fejlesztését
8. a működési területen lévő fiatalság szemléletének formálását, és speciális képzését
    A PKMK céljainak elérése érdekében közösségeket, munkacsoportokathoz létre, hasonló célokért küzdő szervezetekbe tagként beléphet, rendszeresen megjelenő és időszakos kiadványokat készít, rendezvényekben közreműködik, avagy közvetlenül szervezi is azokat.

A tagok jogosultak:

- a PKMK közgyűlésének összehívására és napirendi pontok előterjesztésére.
- a tag a közgyűlésen szavazati és tanácskozási joggal vesz részt.
- a PKMK tulajdonában álló tárgyak, eszközök használatára, személyi felelősségvállalás mellett.
- a PKMK irataiba való betekintésre.
A tagok kötelesek: - a PKMK éves tagdíját fizetni.
- a PKMK céljának megfelelő valamely természet-és/vagy madárvédelmi tevékenységet végezni.
- a végzett munkáról felkérés esetén beszámolni.
    A fentiekből látható, hogy egyesületünk immáron negyedik éve működik, ezért érdemes áttekinteni eddigi jelentősebb eredményeinket.     Jelenlegi átfogóbb programjaink,melyekben tagjaink részt vehetnek a következők:

Duna-szinkron
Célja: hosszútávú változások nyomonkövetése (azaz monitoring) a Dunakanyar fészkelő és átvonuló madarainak tekintetében.
Módja: a Budapest-Esztergom szakasz havonként egyszeri bejárása; áprilistól októberig hajóval, míg november március közt gyalog.
Pr.vez.: IV-X.: Horváth Gábor (1/310-1942)
            XI-III.: Selmeczi Kovács Ádám (27/380-255)

Kékvércse-program
Célja: a fészket nem építő ragadozómadarak fészkelési lehetőségeinek elősegítése, támogatása, a szoliter fészkelésimód (vércséknél) visszaszorítása.
Módja: fészekkosarak kihelyezése a működési területünkön.
Pr. vez: Szinai Péter (1/303-1396)

Bütykös hattyú program
Célja: a faj hazai állományának kutatása, felmérése különös tekintettel a hattyúk természetvédelmi jelentőségére.
Módja: egész éves területbejárások,színes nyak- és normál lábgyűrűs jelölések és leolvasások végzése.
Pr. vez: Szinai Péter (1/303-1396)

F.Ü.Z.I.K.E. tábor
Célja: a Szentendrei-szigeten átvonuló madárfajok komplex vizsgálata.
Módja: augusztus-szeptember folyamán kutatótábor rendezése aMerzsáni-tónál.
Pr. vez: Horváth Gábor (1/310-1942)
            Horváth Balázs (1/380-7217)

Rétszilasi sirálytábor
Célja: elsősorban a halastavakon költő danka- és szerecsensirályok jelölése, de szerepet kap egyéb fajok (legfőképp nádi énekesek) gyűrűzése is.
Módja: a tábor május és június hónapok folyamán kerül megrendezésre Rétszilas-Örspusztán.
Pr. vez: Szinai Péter (1/303-1396)

Partifecske-program
Célja: a Dunakanyarban fészkelőpartifecskék állományának felmérése, vonuláskutatás.
Módja: magyar és szlovák területekenvaló gyűrűzés a koranyári időszakban.
Pr. vez: Albert László (1/291-7268)

Naszály ragadozó-szinkron
Célja: a váci Naszály hegy fészkelő és átvonuló ragadozómadarainak vizsgálata.
Módja: május első hétvégéjén végzett összehangolt megfigyelési munka, térképezés.
Pr. vez.: Fodor András (27/346-120)

    Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, FővárosiVízművek Rt., Göncöl Alapítvány és Szövetség, KKA “h” keret, KTM-GyiA, Ökotárs Alapítvány, Soros Alapítvány; valamint tagjainknak és mindazon magánszemélyeknek akik részvételükkel segítették és segítik céljaink elérését!

Horváth Gábor - SelmecziKovács Ádám